พ่อจะอยู่ในใจเราตลอดไป
November 11, 2017

อาทิตย์ที่แล้วคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงของ พระมหากษัตริย์ไทยภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่ วันที่…