พ่อจะอยู่ในใจเราตลอดไป

อาทิตย์ที่แล้วคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงของ พระมหากษัตริย์ไทยภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2489 ถึง 13 ตุลาคม 2559 รวมเวลาทั้งสิ้น 70 ปี 126 วัน พระองค์ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก 

15 ปีที่ผ่านมา ทุกปีผมอยู่เมืองไทยไม่กี่วัน แต่ผมก็สามารถเป็นพยานถึงรากฐานของประเทศไทยที่พระองค์ทรงสร้าง 
ผมก็เลยเข้าใจว่า ความมั่งคั่งของประเทศไทย ไม่ได้มาจาก พลเมือง รวยหรือ จน 

ผมคิดว่าคนไทยเป็นคนที่รวยที่สุด เพราะว่าคนไทยมีวัฒนธรรมและภาษาของตัวเอง แล้วยังมี่ความพร้อมเพรียกันด้วย 
อาทิตย์ก่อน เห็นเพื่อนคนไทยเศร้าเสียใจ เพราะ งานถวายพระเพลิงของในหลวง ผมก็รู้สึกเสียใจ และรู้สึกเหมือนพ่อที่ดีของเพื่อนเสียไป 

ผมไม่ใช่คนไทย แต่รู้สึกภูมิใจที่เกิดในรัชกาลที่ 9 และเป็นพยานได้ว่า ตอนนี้ คนไทยสามัคคีกัน ให้ในหลวง

Photo by Sebastien Gabriel on Unsplash